نمودار انتخاب برج خنک‌ کننده

جهت محاسبه ظرفیت کولینگ تاور، در ساده‌ترین حالت با داشتن اعداد می‌توان بروی نمودار انتخاب برج خنک‌ کننده حرکت کرده و تناژ برج خنک‌ کننده مورد نیاز را بدست آورد.