برج خنک کننده با مدار بسته

برج خنک کننده با مدار بسته، معمولاً در صنایع بسیار حساس به رسوب و نیازمند آب نرم و یا برای خنک کردن دستگاه‌های صنعتی گرانقیمت کاربرد دارد.