لیست پروژه‌های اجرا شده شرکت های مواد غذایی و صنایع وابسته

1شرکت صنایع غذایی پارس نیما
2شرکت مائده طلایی
3گلبرگ غذایی کوروش
4شرکت مزرعه سبز
5شرکت کیا مرغ فارس
6لبنیات گلا آمل
7قارچ مروارید
8لبنیات صباح
9سپیدان عصاره
10زمزم
11صنایع غذایی بن
12دام دشت
13کنسانتره شمال
14لینا
15روزبه شکلات
16کشت و صنعت شمال
17شرکت تالک ایرانیان