لیست پروژه‌های اجرا شده شرکت های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

1شرکت ملی نفت ایران
2شرکت خطوط نفت ایران
3آرتان پترو
4پتروشیمی فاتح کیمیا
5رنگ ساندورا
6شرکت نفت پایتخت
7شرکت نفت منطقه 178
8اداره گاز 126
9سهیل گاز
10گاز کربنیک شهر کرد
11اداره گاز لرستان
12گاز کربنیک همدان
13پتروشیمی قائد بصیر
14چرب شیمى
15ماهان پلایش
16پالایش نفت نسیم ارس
17سولفور شیمى
18شرکت پتروشیمی قائد بصیر