لیست پروژه‌های اجرا شده شرکت های خودروسازی و صنایع وابسته

1ایران خودرو
2ایساکو
3شرکت کروز
4لاستیک بارز
5صبا باتری
6شرکت صنایع چراغ اتوموبیل مدرن
7شرکت سایپا پرس
8پارس سهند رادیاتور
9شرکت طیف سایپا
10توربو کمپرس
11ابزار گرجی
12موتور گلپایگان
13شرکت بالین تک
14شرکت ماشین سازی كرسي كار فراساز
15شرکت فرنام بسپار