لیست پروژه‌های اجرا شده بیمارستان ها و شرکت های داروسازی

1بیمارستان پارسیان تهران
2بیمارستان شهدای گمنام
3بیمارستان شهدای پاکدشت
4بیمارستان غیاثی یافت آباد
5بیمارستان 1000 تختخوابی کمالی کرج
6بیمارستان مهدیه
7بیمارستان دکتر بهشتی شیراز
8مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی تهران
9درمانگاه آبیک قزوین
10شرکت الکل سازی بیدستان
11داروسازی جابر
12مهابان دارو
13شفاف دارو
14ژلاتین حلال
15پایا کامپوزیت