برج خنک کن نیروگاه اتمی

برج خنک کن نیروگاه اتمی، برای خنک سازی کندانسور بخش‌ها و فرآیندهای مختلف یک نیروگاه استفاده می‌گردد.