برج خنک کننده مدور

برج خنک کننده مدور؛ برج خنک کن دارای انواع مختلفی می‌باشد که از لحاظ مسیر جریان آب و هوا، نحوه ساخت و روش انتقال حرارت تقسیم بندی می‌شوند.