برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران

5
(1)

پروژه برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران

برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران
برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران

طراحی سیستم برج خنک کننده ساختمان مسکونی شهرک غرب تهران، ساخت برج خنک کننده، اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟