نوشته هایی با برچسب "کاویتاسیون در پمپ برج خنک کن"

کاویتاسیون در پمپ برج خنک کننده

کاویتاسیون در پمپ برج خنک کننده

کاویتاسیون در پمپ برج خنک کننده هنگامی به وجود می آید که به دلیل لوله کشی غیر صحیح هوا وارد مسیر مکش پمپ برج خنک کن می شود و به مرور باعث تخریب مکانیکی پمپ می شود. در نتیجه کاویتاسیون ، پره های رانش و یا شفت پمپ تخریب و شکسته خواهد شد. طراحی و […]