نوشته هایی با برچسب "بازدارنده خوردگی در برج خنک کن"

بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده

بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده مواد شیمیایی هستند که به آب برج خنک کننده اضافه می شوند تا اثرات خوردگی را کاهش یا از بین ببرند. این مواد شیمیایی به عنوان بازدارنده به آب برج خنک کن اضافه می شوند تا از خوردگی جلوگیری کنند. بازدارنده های خوردگی محلول در آب هستند در حالیکه […]