محصولات

برج خنک کننده مدار بسته سری CL

برج خنک کننده مدار بسته سری CL برج خنک کننده مدار بسته است، داخل برج کوئل از جنس مس و یا آهن گالوانیزه قرار دارد، آب از طریق فلنج ورودی کوئل به درون برج رفته و از مسیر Z شکل طولانی کوئل عبور کرده و گرمای خود را از دست می دهد، همزمان در مدار دیگری آب به روی کوئل ها ریخته و همزمان هوا به وسیله فن مکش شده و از روی کوئل ها عبور می نماید. تبخیر سطحی روی کوئل ها انجام شده و دمای آب درون کوئل کاهش می یاید. آب درون کوئل به دلیل عدم تماس با هوای بیرون نه تبخیر می شود و نه رسوب می گیرد، برج خنک کننده مدار بسته سری CL جهت خنک کردن سیستم های حساس به رسوب استفاده می گردد.