محدوده دمایی چیلر و برج خنک کننده

محدوده دمایی چیلر و برج خنک کننده

محدوده دمایی چیلر و برج خنک کننده با هم متفاومت است ، چیلر و برج خنک کننده هر دو برای خنک کردن آب به کار می روند اما هر کدام چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟ هنگامی که دمای مورد نیاز ما برای مصرف کننده از حداکثر دمای مرطوب محیط پایین تر است باید از چیلر استفاده نمود و اگر دمای مورد نیاز بالاتر از حداکثر دمای مرطوب محیط است باید از برج خنک کننده استفاده کرد. بنابراین بازه دمایی تعریف شده واحد مصرف کننده آب خنک نشان می دهد که کدام دستگاه چیلر یا برج خنک کننده مورد نیاز است ، در عین حال باید اشاره کرد که می توان از چیلر در محدوده دمایی برج خنک کننده نیز استفاده کرد ولی از نظر اقتصادی و مصرف انرژی به صرفه نمی باشد.

محدوده دمایی چیلر و برج خنک کننده
محدوده دمایی چیلر و برج خنک کننده

تعریف محدوده دمایی چیلر و برج خنک کننده

برای مثال قابل لمس به طور مثال در شهر تهران و حومه که حداکثر دمای مرطوب برابر 24 درجه سانتیگراد است به بررسی محدوده دمایی چیلر و برج خنک کننده می پردازیم:

  • اگر آب گرم مصرف کننده و دمای خنک مورد نیاز در محدوده 100+ درجه تا 50 درجه سانتیگراد است استفاده از برج خنک کننده خشک پیشنهاد می شود. در برج خنک کننده خشک آب تبخیر نمی شود بنابراین در مناطق نیمه خشک مانند تهران که با کمبود آب مواجه هستیم بهترین گزینه است. در این سیستم آب در داخل کوئل های طولانی عبور کرده و همزمان هوا به وسیله فن از روی کوئل ها عبور کرده و آب درون کوئل را خنک می کند. در برج خنک کننده خشک دمای قابل دسترس 5 درجه بالای حداکثر دمای خشک محیط است یعنی اگر حداکثر دمای خشک در تهران در تابستان 45 درجه باشد برج خنک کننده خشک می تواند دمای آب را تا 50 درجه سانتیگراد خنک نماید.
  • حال اگر دمای آب گرم و آب سرد مورد نیاز مصرف کننده در محدوده 50 درجه سانتیگراد تا 27 درجه سانتیگراد باشد استفاده از برج خنک کننده مرطوب پیشنهاد می گردد. برج خنک کننده مرطوب که مختصرا برج خنک کننده نامیده می شود براساس تبخیر کار می کند و می تواند دمای آب را تا نزدیکی دمای مرطوب پایین بیاورد. دمای مرطوب در تهران حدود 24 درجه سانتیگراد است و برج خنک کن می تواند تا دمای 27 درجه سانتیگراد آب را خنک نماید.
  • اگر دمای آب گرم و سرد مورد نیاز مصرف کننده در محدوده 27 درجه سانتیگراد تا 0 درجه سانتیگراد باشد استفاده از چیلر پیشنهاد می گردد. چیلر ها به چیلر های تراکمی و جذبی تقسیم می شوند که با استفاده از سیکل مکانیکی دمای آب را کاهش می دهد. هزینه اولیه خرید چیلر بسیار بالا است و مصرف انرژی در آن به مراتب از برج خنک کننده بیشتر است.
محدوده دمایی چیلر و برج خنک کن
محدوده دمایی چیلر و برج خنک کن

بنابراین باید با توجه به محدوده دمایی چیلر و برج خنک کننده دستگاه مورد نیاز خود را انتخاب نمایید. استفاده از دستگاه متناسب می تواند کمترین مصرف انرژی و هزینه اولیه را به دنبال داشته باشد. هر چه نیاز به آب خنک تری باشد باید بهای بیشتری پرداخت شود و این آب خنک ارزشمند است. چیلر های معمولی مورد استفاده در ساختمان ها معمولا دمای خروجی 7 درجه دارند ، یعنی آب سرد 7 درجه را به فن کوئل ها می فرستند که برای خنک کردین محیط مورد استفاده قرار می گیرد. برج های خنک کننده که با چیلر ها کار می کنند معمولا دمای 37 تا 40 درجه را به 30 تا 32 درجه تقلیل می دهند. هیچ وقت از برج خنک کننده برای خنک کردن هوای محیط استفاده نمی شود بلکه هر دستگاه با توجه به دمای مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد.